چه کسی را به عنوان مدیر انتخاب کنیم ؟

چه کسی را به عنوان مدیر انتخاب کنیم ؟,
چه نوع رئیسی ، پیر یا جوان ، خودی یا غریبه ، می تواند تضمین کند که شرکت شما از بحران در امان خواهد ماند ؟ در این مقاله در باره این پرسش و پاسخ های احتمالی آن توضیحاتی ارائه شده است .
● هیچ گاه یک فرد غیر خودی را برای سمت مدیریت اجرایی انتخاب نکنید!
این توصیه ای است برای اعضای هیات مدیره که قصد دارند فردی را به سمت مدیرعامل منصوب کنند . در دو شرکت بارک لیزورنگ گروپ به ترتیب مارتین تیلور و اندرویتر که افرادی غیرخودی بودند برای سمت یاد شده انتخاب شدند و در حال حاضر هر دو شرکت از این کار خود پشیمان و ناراضی هستند . همچنین توصیه ای دیگر برای اعضای هیات مدیره که قصد دارند فردی را به عنوان مدیرعامل انتخاب کنند وجود دارد مبنی بر این که : هرگز یک فرد خودی را برای این سمت انتخاب نکنید ! در شرکت مارکسس انداسپنسر این فرایند روی داد یعنی پیترزالسبوری که فردی خودی و از کارکنان پیشین این شرکت بود به سمت مدیرعامل منصوب شد بدون تردید در باره عدم کارایی افراد خودی و بی لیاقتی افراد غیرحضوری و یا برعکس ، هیچ قاعده کلی و همواره صحیح وجود ندارد .
سرروبرت هورتون یکی از دست اندرکاران امور نفتی در انگلستان هنگامی که به سمت مدیرعامل رسید به طور کامل و در همه زمینه ها با شکست مواجه شد و شرکت را با مشکلات جدی مواجه کرد . اما دیوید سیمون کسی که پس از او به همین سمت برگزیده شد ، پیشینه ای مشابه پیشینه سرروبرت هورتون داشت ، در تمام اقدامات خود با موفقیت مواجه شد و موجبات رشد شرکت را فراهم آورد .
برخی شرکت ها و نهادها با انتصاب یکی از افراد خودی به سمت مدیرعامل به رونق و موفقیت دست یافته اند در حالی که برخی شرکت ها و نهادهای دیگر در سمت برعکس ، یعنی با انتصاب افراد غیرخودی به سمت رهبری و مدیریت ، با موفقیت شایانی روبه رو نشدند .
انتخاب یک مدیرعامل هر روز دشوارتر می شود ، زیرا مسوولیت هایی که یک مدیر بر عهده دارد به طور روزافزون سنگین تر می شود و برای آنها مهارت و دانش بیش تری لازم است . از سوی دیگر تمایلی وجود ندارد که به شرکت ها و کارخانجات اجازه داده شود از اشتباهات گذشته خود پند بگیرند . به محض این که یک مدیر اجرایی در انجام مسوولیت ها و وظایفش شکست می خورد و وضعیت آن شرکت با بحران روبه رو می گردد ، تحلیل گران و سرمایه گذاران به خون او تشنه می شوند و مایلند هر چه زودتر وی را از سمتش برکنار کنند .
در اینجا این پرسش مطرح می شود یک مدیر اجرایی ارشد که در دنیای کنونی مشغول فعالیت می شود ضرورتا باید چه مهارت ها و توانایی هایی داشته باشد ؟
هندرسون ، رئیس هیات مدیره شرکت رنگ گروپ ، قاعدتا باید پاسخ این پرسش را بداند ، وی رئیسی است که دو نفر را به سمت مدیر اجرایی منصوب کرد و هر دو نفر در کارهای خود موفقیت قابل ملاحظه ای به دست آوردند .
آقای رئیس در باره تک تک موارد انتصاب اشخاص اظهارنظر نمی کند ، اما وی می گوید: مهم ترین مشخصه که یک مدیر اجرایی – چه مرد – چه زن – باید داشته باشد جاده طلبی و داشتن تمایل شدید به موفقیت است . این طور نیست که ما همواره بتوانیم از طریق مصاحبه یا گفت و گو با فرد موردنظر به این که وی دارای این خصوصیات هست یا نه پی ببریم . با این حال داشتن این خصوصیت برای یک مدیر اجرایی بسیار ضروری و مهم است .
● توصیه ای به مدیران
رهبری یک شرکت یا موسسه به معنای تصمیمی حیاتی برای برگزیدن یک سبک زندگی خاص است . به عنوان مثال یک مدیر زمانی دارای یک سبک زندگی خاص است که سیره و روش یکسانی داشته باشد و این را در تفکر و عمل خود به نمایش بگذارد . برگزیدن شیوه ای خاص در زندگی به عنوان یکی از پیامدهای اصل رهبری نتیجه روابط متقابل و پیچیده ای میان عوامل زیر است :
- بازتاب انتقادی شیوه های متفاوت زندگی (به عنوان مثال سبک زندگی کارمندان یا کارکنان)
- تصور خود از یک شیوه خاص زندگی
- یک نظریه یا جهان بینی که این سبک زندگی را توجیه کند.
منبع : سایت مدیران ایران


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه