چهار ویژگی مدیران موفق

چهار ویژگی مدیران موفق,
● مدیران موفق باید چهار ویژگی مهم داشته باشند :
▪ ویژگی ادراکی ؛ که مربوط به توانایی ذهنی مدیر در هماهنگ کردن تعاملی فعالیت ها و منافع سازمان است .
▪ ویژگی های انسانی ؛ که مربوط به توانایی مدیر در کار کردن با افراد ، شناخت آنها و ایجاد انگیزه در تمامی نیروهای انسانی شاغل در سازمان است .
▪ ویژگی های فنی ؛ که به استفاده و آشنایی شخص مدیر از ابزارها ، شیوه نامه های کار و فنون لازم در زمینه تخصصی مربوط با وی مرتبط می شود .
▪ شایستگی سیاسی ؛ که مربوط است به توانایی فرد در بالا بردن قدرت خود ، ایجاد پایگاه قدرت و ایجاد ارتباط درست با نهادها و سازمان های دیگر (منظور از ویژگی سیاسی ، سیاست به معنای مصطلح و رایج آن نیست ) .
منبع : سایت مدیران ایران


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه