عده طلاق-رساله حضرت آية الله العظمى امام خمینی

عده طلاق

مرجع عالیقدر حضرت آیة الله العظمى امام خمینی

 

عده طلاق

 

2510 زنى که نه سالش تمام نشده و زن یائسه عده ندارد، یعنى اگر چه شوهرش با او نزدیکى کرده باشد، بعد از طلاق مى‏تواند فورا شوهر کند.

2511 زنى که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر شوهرش با او نزدیکى کند و طلاقش دهد، بعد از طلاق باید عده نگهدارد یعنى بعد از آن که در پاکى طلاقش داد، به قدرى صبر کند که دوبار حیض ببیند و پاک شود و همین که حیض سوم را دید، عده او تمام مى‏شود و مى‏تواند شوهر کند، ولى اگر پیش از نزدیکى کردن با او طلاقش دهد، عده ندارد، یعنى مى‏تواند بعد از طلاق فورا شوهر کند.

2512 زنى که حیض نمى‏بیند اگر در سن زنهایى باشد که حیض مى‏بینند، چنانچه شوهرش بعد از نزدیکى کردن او را طلاق دهد، باید بعد از طلاق تا سه ماه عده نگهدارد.

2513 زنى که عده او سه ماه است، اگر اول ماه طلاقش بدهند، باید سه ماه هلالى یعنى از موقعى که ماه دیده مى‏شود تا سه ماه عده نگهدارد، و اگر در بین ماه طلاقش بدهند، باید باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسرى ماه اول را از ماه چهارم عده نگهدارد تا سه ماه تمام شود، مثلا اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش بدهند و آن ماه بیست و نه روز باشد، باید نه روز باقى ماه را با دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم عده نگهدارد، و احتیاط مستحب آن است که از ماه چهارم بیست و یک روز عده نگهدارد تا با مقدارى که از ماه اول عده نگهداشته سى روز شود.

2514 اگر زن آبستن را طلاق دهند، عده‏اش تا دنیا آمدن یا سقط شدن بچه او است، بنابر این اگر مثلا یک ساعت بعد از طلاق بچه او به دنیا آید، عده‏اش تمام مى‏شود.

2515 زنى که نه سالش تمام شده و یائسه نیست، اگر صیغه شود، مثلا یک ماهه یا یک ساله، چنانچه شوهرش با او نزدیکى نماید و مدت آن زن تمام شود یا شوهر مدت را به او ببخشد، در صورتى که حیض مى‏بیند، باید به مقدار دو حیض و اگر حیض نمى‏بیند، چهل و پنج روز باید از شوهر کردن خوددارى نماید.

2516 ابتداى عده طلاق از موقعى است که خواندن صیغه طلاق تمام مى‏شود، چه زن بداند طلاقش داده‏اند یا نداند، پس اگر بعد از تمام شدن عده بفهمد که او را طلاق داده ‏اند، لازم نیست دوباره عده نگهدارد.

عده طلاق


عده زنى که شوهرش مرده

2517 زنى که شوهرش مرده، اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه و ده روز عده نگهدارد یعنى از شوهر کردن خوددارى نماید اگر چه یائسه یا صیغه باشد، یا شوهرش با او نزدیکى نکرده باشد، و اگر آبستن باشد باید تا موقع زاییدن عده نگهدارد، ولى اگر پیش از گذشتن چهار ماه و ده روز، بچه‏اش به دنیا آید، باید تا چهار ماه و ده روز از مرگ شوهرش صبر کند، و این عده را عده وفات مى‏گویند.

2518 زنى که در عده وفات مى‏باشد حرام است لباس الوان بپوشد و سرمه بکشد و همچنین کارهاى دیگرى که زینت‏حساب شود بر او حرام مى‏باشد.

2519 اگر زن یقین کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عده وفات شوهر کند،چنانچه معلوم شود شوهر او بعدا مرده است، باید از شوهر دوم جدا شود و در صورتى که آبستن باشد، به مقدارى که در عده طلاق گفته شد براى شوهر دوم عده طلاق و بعد براى شوهر اول عده وفات نگهدارد، و اگر آبستن نباشد، براى شوهر اول عده وفات و بعد براى شوهر دوم عده طلاق نگهدارد.

2520 ابتداى عده وفات از موقعى است که زن از مرگ شوهر مطلع شود.

2521 اگر زن بگوید عده‏ام تمام شده، با دو شرط از او قبول مى‏شود: اول:آنکه مورد تهمت نباشد. دوم: از طلاق یا مردن شوهرش به قدرى گذشته باشد که در آن مدت، تمام شدن عده ممکن باشد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه