نگارش اندیشه­ ها، سرمایه آینده است. (ضرب المثل اسپانیایی). هیچ گاه امید کسی را ناامید نکن، شاید امید تنها دارایی او باشد. ( ارد بزرگ). خداوند روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می­نویسد. (ضرب المثل برزیلی ). توارباب سخنانی هستی که نگفته­ای، ولی حرف­هایی که زده­ای ارباب تو هستند. (ضر المثل تازی). جهان متعلق به افراد صبور است. (ضرب المثل ایتالیایی). حوادث چون روزها سپری می­شوند. (ضرب المثل آفریقایی). درد بی انسان صبور مفهومی ندارد. ( ضرب المثل انگلیسی). افتخار رو با تواضع و فقر را با صبر ...

proverb

نگارش اندیشه­ ها، سرمایه آینده است. (ضرب المثل اسپانیایی)

هیچ گاه امید کسی را ناامید نکن، شاید امید تنها دارایی او باشد. ( ارد بزرگ)

خداوند روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم می­نویسد. (ضرب المثل برزیلی )

توارباب سخنانی هستی که نگفته­ای، ولی حرف­هایی که زده­ای ارباب تو هستند. (ضر المثل تازی)

جهان متعلق به افراد صبور است. (ضرب المثل ایتالیایی)

حوادث چون روزها سپری می­شوند. (ضرب المثل آفریقایی)

درد بی انسان صبور مفهومی ندارد. ( ضرب المثل انگلیسی)

افتخار رو با تواضع و فقر را با صبر بر­گزار کن. (ضرب المثل آمریکایی)

آدم عجول دشمن خویش است. (ضرب المثل ایتالیایی)

بهترین باغبان کسی است که بداند چگونه علف­های هرز را از بین ببرد. (ضرب المثل آمریکایی)

اگر سالخورده هستی پند واندرز بده واگر جوان هستی به نصیحت دیگران گوش فرا ده. (ضرب المثل چینی)

از دشمنی که دشمنی خود را در برابر تو زیاد ابراز می­کند زیاد نترس. (ضرب المثل ایتالیایی)

پای عادت بد را بشکن. (ضرب المثل اسپانیایی)

کسی به امید شانس زنده باشد، سال ها قبل مرده است. (ضرب المثل فرانسوی)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه